Themanieuwsbrieven

Themanieuwsbrief 1 (september 2023): Remedial Teaching (pdf)

Sommige kinderen hebben wat meer moeite met spelling, begrijpend lezen of rekenen. Het tempo in de klas ligt net te hoog, of ze hebben meer oefening nodig. Ondersteuners Maro Markot en Marjolein Frantzen staan voor hen klaar. Zij geven Remedial Teaching (RT) aan kinderen van groepen 4 tot en met 8.

Themanieuwsbrief 1 (oktober 2022): Blink (pdf)

Als kind leer je door je nieuwsgierigheid te volgen, op onderzoek uit te gaan, samen met je vriendjes uit te vinden hoe iets werkt. Om dat te stimuleren, werken we bij de Piet Hein met de methode Blink. Sebastiaan (groep 6A en coördinator van de werkgroep Wetenschap & Techniek) en Nadia (5B en coördinator van de werkgroep Taal) : “De kinderen zijn met Blink veel meer betrokken bij de lessen, ze stellen meer vragen. Precies wat je als leerkracht hoopt te bereiken, want dan beklijft de stof veel beter.”

Themanieuwsbrief 2 (november 2022): Kunst en cultuur (pdf)

Bij de Piet Hein wordt gewerkt met hoofd, hart en handen. In het kunstonderwijs
komt dat allemaal samen: je leert kijken, uitdrukken wat je voelt en maken wat jij voor
ogen hebt. “Kinderen hebben nog een vrije geest: als zij iets willen, dan kan het
gewoon. Die vrijheid willen we zo lang mogelijk proberen op te rekken”, zo vat Janiek (1/2 C)
de visie samen. Zij is bevlogen coördinator van de werkgroep Kunst en cultuur.

Themanieuwsbrief 3 (december 2022): Passend onderwijs (pdf)

Net als alle basisscholen heeft de Piet Hein de opdracht van de overheid om passend
onderwijs te bieden. Dat betekent: extra ondersteuning voor kinderen die dat nodig
hebben. Andersom zijn er ook kinderen die gebaat zijn bij extra uitdaging. Hoe je deze
leerlingen herkent en begeleidt, dat vertellen leerkrachten Marion (4a) en Leon (6b).
Zij volgden hiervoor een speciale opleiding, zetten de pasklas en verrijkingsklas op en
leren hun collega’s met andere ogen kijken naar álle leerlingen.

Themanieuwsbrief 4 (februari 2023): Kwink (pdf)

Goed in je vel zitten, je veilig voelen en gezien worden: dat is de basis voor een gezonde ontwikkeling. Daarom besteden we bij de Piet Hein veel aandacht aan een positieve leeromgeving. Vanaf dit jaar werken we hiervoor onder meer met de methode Kwink. Leerkracht en coördinator van de werkgroep Pedagogisch klimaat Ingmar (1-2D) vertelt wat dit inhoudt.

Themanieuwsbrief 5 (april 2023): Onze vakdocenten (pdf)

Dansen, zingen, sporten: het hoort erbij op iedere basisschool. Bij de Piet Hein gaan we hierin een stapje verder. Gespecialiseerde vakleerkrachten voor gym, (bewegings)theater en muziek geven extra verdieping aan de lessen: “Als kinderen hier al jong plezier in hebben, hebben ze daar een leven lang profijt van.” In deze themabrief stellen deze enthousiaste teamleden zich aan u voor.  

Themanieuwsbrief 6 (juni 2023): Mediawijsheid (pdf)

Hoe leer ik mijn kind omgaan met het internet en sociale media? Wat ziet mijn dochter
eigenlijk allemaal online? En hoe praat ik met mijn zoon over wat er in de appgroep van
de klas gebeurt? Leerkracht, ict-coördinator en mediacoach Mariska Koerts geeft lessen mediawijsheid aan alle leerlingen en geeft ook adviezen aan ouders en collega’s.