Themanieuwsbrieven

Themanieuwsbrief 5 (april 2024): Rekenonderwijs (pdf)

Vraag kinderen wat ze het liefste doen op school en de kans is klein dat ze ‘rekenen’ zeggen. Hoe krijgen leerkrachten het voor elkaar om hen te motiveren en bij de les te houden? Yvette van Deene en Rob Laurens van de werkgroep Rekenen schetsen de route van knikkers sorteren, via de tafels, tot aan meetkundige vraagstukken: “We zorgen ervoor dat ze er al jong plezier in krijgen.”

Themanieuwsbrief 4 (maart 2024): Schoolproject (pdf)

De komende maand staat in het teken van het jaarlijkse Schoolproject. Deze keer is het thema ‘van vroeger naar nu en verder’. Leerkrachten Sebastiaan Markot en Ester Schuttert geven een voorproefje, vertellen wat de meerwaarde is van schoolbreed projectmatig werken en lichten de rol daarin toe van de werkgroepen Natuur & Techniek en Kunst & Cultuur.

Themanieuwsbrief 3 (november 2023): Burgerschap (pdf)

Kinderen laten kennismaken met hoe de democratische rechtsstaat werkt. Leren hoe je met verschillen in de samenleving om kan gaan. Het klinkt groot maar het begint klein: elkaar ruimte geven in de klas, naar elkaar luisteren, respect hebben voor elkaars mening al ben je het oneens.

Themanieuwsbrief 2 (oktober 2023): Medezeggenschap (pdf)

Als ouder heeft u inspraak in hoe zaken op de Piet Hein geregeld zijn. Wie zijn de oudervertegenwoordigers, waarover denken ze mee en wat wordt met hun adviezen gedaan? En hoe kunt u als ouder uw suggesties en vragen onder de aandacht brengen?

Themanieuwsbrief 1 (september 2023): Remedial Teaching (pdf)

Sommige kinderen hebben wat meer moeite met spelling, begrijpend lezen of rekenen. Het tempo in de klas ligt net te hoog, of ze hebben meer oefening nodig. Ondersteuners Maro Markot en Marjolein Frantzen staan voor hen klaar. Zij geven Remedial Teaching (RT) aan kinderen van groepen 4 tot en met 8.

Themanieuwsbrief 6 (juni 2023): Mediawijsheid (pdf)

Hoe leer ik mijn kind omgaan met het internet en sociale media? Wat ziet mijn dochter
eigenlijk allemaal online? En hoe praat ik met mijn zoon over wat er in de appgroep van
de klas gebeurt? Leerkracht, ict-coördinator en mediacoach Mariska Koerts geeft lessen mediawijsheid aan alle leerlingen en geeft ook adviezen aan ouders en collega’s.

Themanieuwsbrief 5 (april 2023): Onze vakdocenten (pdf)

Dansen, zingen, sporten: het hoort erbij op iedere basisschool. Bij de Piet Hein gaan we hierin een stapje verder. Gespecialiseerde vakleerkrachten voor gym, (bewegings)theater en muziek geven extra verdieping aan de lessen: “Als kinderen hier al jong plezier in hebben, hebben ze daar een leven lang profijt van.” In deze themabrief stellen deze enthousiaste teamleden zich aan u voor.  

Themanieuwsbrief 4 (februari 2023): Kwink (pdf)

Goed in je vel zitten, je veilig voelen en gezien worden: dat is de basis voor een gezonde ontwikkeling. Daarom besteden we bij de Piet Hein veel aandacht aan een positieve leeromgeving. Vanaf dit jaar werken we hiervoor onder meer met de methode Kwink. Leerkracht en coördinator van de werkgroep Pedagogisch klimaat Ingmar (1-2D) vertelt wat dit inhoudt.

Themanieuwsbrief 3 (december 2022): Passend onderwijs (pdf)

Net als alle basisscholen heeft de Piet Hein de opdracht van de overheid om passend
onderwijs te bieden. Dat betekent: extra ondersteuning voor kinderen die dat nodig
hebben. Andersom zijn er ook kinderen die gebaat zijn bij extra uitdaging. Hoe je deze
leerlingen herkent en begeleidt, dat vertellen leerkrachten Marion (4a) en Leon (6b).
Zij volgden hiervoor een speciale opleiding, zetten de pasklas en verrijkingsklas op en
leren hun collega’s met andere ogen kijken naar álle leerlingen.

Themanieuwsbrief 2 (november 2022): Kunst en cultuur (pdf)

Bij de Piet Hein wordt gewerkt met hoofd, hart en handen. In het kunstonderwijs
komt dat allemaal samen: je leert kijken, uitdrukken wat je voelt en maken wat jij voor
ogen hebt. “Kinderen hebben nog een vrije geest: als zij iets willen, dan kan het
gewoon. Die vrijheid willen we zo lang mogelijk proberen op te rekken”, zo vat Janiek (1/2 C)
de visie samen. Zij is bevlogen coördinator van de werkgroep Kunst en cultuur.

Themanieuwsbrief 1 (oktober 2022): Blink (pdf)

Als kind leer je door je nieuwsgierigheid te volgen, op onderzoek uit te gaan, samen met je vriendjes uit te vinden hoe iets werkt. Om dat te stimuleren, werken we bij de Piet Hein met de methode Blink. Sebastiaan (groep 6A en coördinator van de werkgroep Wetenschap & Techniek) en Nadia (5B en coördinator van de werkgroep Taal) : “De kinderen zijn met Blink veel meer betrokken bij de lessen, ze stellen meer vragen. Precies wat je als leerkracht hoopt te bereiken, want dan beklijft de stof veel beter.”

Translate