Aanmelden met onder­steunings­behoefte

Heeft uw kind een extra ondersteuningsbehoefte? Dan gaan wij bij aanmelding eerst zorgvuldig na of de Piet Hein in deze behoefte kan voorzien, in het belang van uw kind.

Wij gaan met u en uw kind in gesprek over de behoeften die uw kind heeft. Ons zorgteam onderzoekt of wij de benodigde ondersteuning in voldoende mate kunnen bieden. We nemen hiervoor ook contact op met de vorige school. We toetsen zorgvuldig of de leerkracht in betreffende groep de juiste ondersteuning kan krijgen en of onze school over de financiële middelen beschikt om die te bekostigen.

De directeur besluit op basis van al deze afwegingen of de school geschikt is voor uw kind. Het hoofdstuk ‘Grenzen aan het onderwijs op de Piet Hein’ uit het Schoolondersteunings­profiel is hierbij leidend.

Soms moeten wij helaas besluiten dat wij een kind niet de geschikte leeromgeving en ondersteuning kunnen bieden. In dat geval gaan wij in overleg met het Samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen om een school te vinden die hier wel aan kan voldoen.

Translate