Privacy en meldplicht

Wij respecteren en beschermen de privacy van kinderen en ouders zoals is vastgelegd in het privacyreglement van de ABSA Scholengroep. In een aantal uitzonderlijke gevallen hebben wij als school echter meldplicht.

Leerplicht

Vanaf 5 jaar geldt leerplicht in Nederland. Leerplichtambtenaren van de gemeente houden hierop toezicht. U mag uw kind slechts in uitzonderlijke gevallen thuishouden, bijvoorbeeld voor de begrafenis van een familielid. Voor dit verlof dient u van tevoren toestemming aan te vragen bij de directie via dit formulier. Ook in de dagen vóór en na schoolvakanties moeten alle kinderen aanwezig of ‘met toestemming’ afwezig zijn.
Is uw kind te vaak afwezig, dan schakelen wij de leerplichtambtenaar in. Die gaat vervolgens met u en uw kind in gesprek over wat er aan de hand is. Wij zijn het verplicht te melden als uw kind in totaal 16 uur afwezig was in vier lesweken of in de dagen vóór en na schoolvakanties afwezig is.

Meer informatie over de leerplicht en het toezicht hierop vindt u op de website van de rijksoverheid.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Elke school is verplicht te werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het doel is zorgvuldig en daadkrachtig te handelen bij vermoeden van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik.
De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Meldcode. Bij de Piet Hein is dat IB’er en gedragsspecialist Marieke Boskma. Zij coördineert het signaleringsproces, de verwijzing en de zorg rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De aandachtsfunctionaris is vraagbaak voor medewerkers en geeft advies over de aanpak, zowel beleidsmatig als uitvoerend.

Meer informatie over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling leest u op de website van de rijksoverheid.
De aandachtsfunctionaris bij de Piet Hein is te bereiken via marieke.boskma@basisschoolpiethein.nl

Translate