Jaarkalender

Schoolvakanties 2023-2024
De schoolvakanties worden door de overheid vastgelegd en vermeld op de website van de rijksoverheid. Amsterdam valt onder regio Noord.

De vakanties, vrije dagen en andere activiteiten voor schooljaar 2023-2024 zijn ook terug te vinden in de jaarkalender van Parro.

4 september 2023
eerste schooldag

21 t/m 29 oktober 2023
Herfstvakantie (voorafgegaan door een studiedag van het team op vrijdag 20 oktober)

23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Kerstvakantie (aansluitend studiedag van het team op maandag 8 januari)

17 t/m 25 februari 2024
Voorjaarsvakantie (voorafgegaan door onderwijsvrije dag op vrijdag 16 februari en aansluitend studiedag team op maandag 26 februari)

29 maart t/m 1 april 2024
Goede Vrijdag / Pasen (voorafgegaan door studiedag team op donderdag 28 maart)

27 april t/m 12 mei 2024
Meivakantie (inclusief Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart)

19 t/m 20 mei 2024
Pinksteren

15 t/m 23 juni 2024
Junivakantie

20 juli t/m 1 september 2024
Zomervakantie (voorafgegaan door onderwijsvrije dag vrijdag 19 juli)

Studiedagen
Het team heeft een studiedag op de volgende dagen (groep 1 t/m 8 zijn dan vrij):

 • vrijdag 20 oktober 2023, voorafgaand aan de Herfstvakantie
 • maandag 20 november 2023
 • maandag 8 januari 2024, aansluitend aan de Kerstvakantie
 • maandag 26 februari 2024, aansluitend aan de Voorjaarsvakantie
 • donderdag 28 maart 2024, voorafgaand aan Pasen
 • vrijdag 21 juni 2024 (in de Junivakantie)
Bijzondere data
dinsdag 5 december 2023
Sinterklaas

donderdag 21 december 2023
Kerstdiner
van 17.30 tot 18.30 uur
Kerstkoor zingt vanaf 17.15 uur

datum volgt
Afsluiting Schoolproject

vrijdag 19 juli 2024
Laatste schooldag
groep 1 t/m 8: hele dag vrij

Informatie-ochtenden
De informatie-ochtenden voor ouders van nieuwe leerlingen vinden plaats op onderstaande data, telkens  van 10.00 tot 11.00 uur. Aanmelden kan via info@basisschoolpiethein.nl o.v.v. ‘open dag + datum’.

 • woensdag 11 oktober 2023
 • woensdag 8 november 2023
 • woensdag 13 december 2023
 • woensdag 17 januari 2024
 • donderdag 18 januari 2024 (English)
 • woensdag 14 februari 2024
 • woensdag 20 maart 2024
 • woensdag 10 april 2024
 • donderdag 11 april 2024
 • woensdag 15 mei 2024
 • woensdag 12 juni 2024
 • donderdag 13 juni 2024 (English)
Verlof aanvragen
Kinderen kunnen in principe geen extra verlof krijgen om met hun ouders op vakantie te gaan. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt hier toestemming voor gegeven. Hiervoor zijn strikte regels opgesteld door de leerplichtambtenaar van de gemeente, waar zowel de ouders als de school aan moeten voldoen en waar iedere aanvraag streng op wordt beoordeeld.

Is er sprake van gewichtige omstandigheden – onverwachte omstandigheden waar u als ouder(s) geen invloed op kunt uitoefenen – dan is extra verlof mogelijk. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een sterfgeval of ernstige ziekte van een direct familielid.

U kunt de richtlijnen op onderstaande links nalezen.

Om een verlofaanvraag in te dienen, vult u onderstaand formulier in. U ontvangt binnen 3 schooldagen een reactie van de directie.

Meer informatie over de leerplicht en over verlof buiten de schoolvakanties vindt u op de website van de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning Amsterdam. Heeft u hier vragen over, dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Amsterdam (Oost) op het nummer 020 251 8010 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of per mail: Leerplicht@amsterdam.nl.

Aanvraagformulier

Bij een verlofaanvraag tot 10 schooldagen beslist de directeur of het verlof al dan niet wordt toegekend. Bij een verlofaanvraag voor meer dan 10 schooldagen ligt die beslissing bij de leerplichtambtenaar. U moet extra verlof tijdig aanvragen.

  Reden verlof


  Alle formulieren op deze site zijn beschermd met reCaptcha
  en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van kracht.

  Translate