“Gezond en sportief leven begint al jong op school”

Lekker in je vel

Sporten en gezond eten zijn belangrijk om lekker in je vel te zitten. De Piet Hein stimuleert dit spelenderwijs vanaf de kleuterleeftijd, met een vakdocent voor gym, sportieve activiteiten binnen en buiten de school en aandacht voor gezonde voeding.

Buiten spelen en veel bewegen doen de kinderen met hun eigen leerkracht. Daarnaast krijgen alle groepen elke week gym van een gespecialiseerde vakleerkracht. Doel van deze lessen is dat alle kinderen plezier hebben in bewegen, sportief aangelegd of niet.
Meer hierover leest u in het interview met onze vakleerkrachten (pdf).

De gymlessen worden voor de groepen 1/2 in ons eigen speellokaal gegeven. De groepen 3 tot en met 8 gaan hiervoor naar de sportzaal aan de C. van Eesterenlaan. Bij mooi weer wordt er buiten gesport.

De gymleraren zijn ook de drijvende krachten achter de jaarlijkse sport- en speldag. Voor de groepen 1/2 wordt die op school gehouden, andere groepen gaan naar een externe locatie. Het competitie-element speelt geen rol; voorop staan het sportplezier, sportief gedrag en het teamgevoel.

We nemen als school deel aan de Avondvierdaagse in Amsterdam-Oost, ieder jaar weer een gezellig evenement voor kinderen van alle groepen en hun ouders.

Wij vragen ouders om het lunchtrommeltje te vullen met een gezonde lunch en alleen water mee te geven. Verjaardagen worden samen gevierd in de klas en we stimuleren het uitdelen van gezonde snacks. Zo leren de kinderen van jongs af aan dat voedzaam en lekker hand in hand gaan.

Translate