Kosten

Het basisonderwijs wordt bekostigd door de overheid. Niet alle activiteiten kunnen uit dit budget worden gefinancierd. Daarom vragen wij jaarlijks een vrijwillige ondersteuningsbijdrage.

De hoogte van de ondersteuningsbijdrage en de manier waarop we die besteden, worden ieder jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.

De ondersteuningsbijdrage bedraagt dit schooljaar 150 euro. Het bedrag wordt als volgt besteed:

 • overblijfbijdrage: 45 euro per leerling voor kosten t.b.v. het continurooster
 • ouderbijdrage: 105 euro per leerling, waarvan
  – 20% voor schoolvieringen en de klassenpot van de contactouders;
  – 20% voor culturele vorming (o.a. schoolproject, Kinderboekenweek, bezoek aan Artis);
  – 10% voor de schoolbibliotheek;
  – 25% voor schoolreisjes;
  – 25% voor begeleide sport- en spelactiviteiten tijdens de pauze en extra schoonmaak van toiletten.

Naast die reguliere bijdragen vragen wij u ongeveer 5 euro per jaar te reserveren voor het Sinterklaascadeau.

Deelname aan het schoolkamp in groep 8 kostte de afgelopen jaren ongeveer 65 euro per kind. Dit bedrag is niet inbegrepen in de ondersteuningsbijdrage.

Translate