Voorschool

Kinderopvangorganisatie Partou biedt voor- en vroegschoolse educatie in ons schoolgebouw. Dit leerprogramma is geschikt voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Kinderen ontwikkelen in de groep cognitieve aspecten zoals taal en rekenen, en sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. Wanneer ze 4 jaar zijn en als kleuter starten in een van onze groepen 1/2, zijn zij dus al vertrouwd met de omgeving en de kinderen die hier op school zitten.

Heeft u hier interesse in, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Partou.

Translate