Schoolleiding

De directie bestaat uit directeur Jan Wegman en adjunct-directeur Astrid van Dijk. Jan is al 13 jaar werkzaam bij de Piet Hein (eerder als leerkracht en teamleider) en Astrid is een van de grondleggers van onze school.

ABSA

De Piet Hein maakt samen met vijf andere scholen deel uit van de Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA). ‘Algemeen’ omdat de school neutraal is en niet gebaseerd op een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming. ‘Bijzonder’ – in tegenstelling tot ‘openbaar’ – betekent dat de ouders nauw betrokken zijn bij het bestuur van de school. Ook hebben zij een belangrijke rol in het ontwikkelen en begeleiden van projecten, zoals museumbezoeken, sportdagen en feestelijke momenten.

De vijf andere ABSA-scholen zijn Het Gein in Amsterdam-Zuidoost, De Zuiderzee en Het Podium op IJburg, Elzenhagen in Nieuwendam en De Zevensprong in Nieuw Sloten. Samen hebben de scholen zo’n 2.200 leerlingen, wat ons tot een middelgrote scholengroep maakt.

De ABSA Scholengroep vormt formeel het ‘bevoegd gezag’ van deze zes basisscholen.
In de statuten van de stichting is vastgelegd dat de afzonderlijke scholen een grote mate van zelfstandigheid hebben en houden in de wijze waarop zij hun onderwijsconcept en schoolprofiel vorm willen geven.

ABSA-bestuur
Het bestuur van ABSA Scholengroep bestaat uit vijf leden, onder wie enkele ouders met kinderen op één van de scholen binnen de stichting. Samen met de schooldirecties en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad formuleert het ABSA-bestuur beleid op het gebied van onderwijs, personeel, financiën en huisvesting. Daarmee zorgt de ABSA Scholengroep voor zo gunstig mogelijke omstandigheden, zodat de scholen zich kunnen richten op hun kerntaak: kwalitatief onderwijs. In samenspraak met alle scholen ziet de ABSA erop toe dat het beleid wordt uitgevoerd.

Het bestuursbureau van ABSA is gevestigd op IJburg:
Frans Zieglerstraat 201
1087 HN Amsterdam
www.absascholengroep.nl
bestuursondersteuner@absascholengroep.nl

College van bestuur (dagelijkse leiding):
Trix Derriks, voorzitter: trixderriks@absascholengroep.nl
Maikel Mahangi, bestuurssecretaris: maikel.mahangi@absascholengroep.nl

Raad van toezicht:
Marc Eecen, voorzitter
Jeroen Coops
Jeanine Breij
Imre den Breejen

Translate