Externe ondersteuning

Als school kunnen wij de zorg voor kinderen niet altijd alleen bieden. Soms schakelen wij externe deskundigen in om beter in de onderwijsbehoeften van kinderen te kunnen voorzien. Ook kan het voorkomen dat wij ouders met deze instanties in contact brengen voor passende ondersteuning.

De adviseurs van het Ouder- en Kindteam geven ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over uw kind? Dan kunt u voor tips, overleg en advies terecht Lotte Bosma. Zij werkt vanuit het Ouder- en Kindteam Indische Buurt en Oostelijk Havengebied en houdt spreekuur bij ons op school. Zij is om de week op donderdagochtend van 9 tot 12 uur te vinden in het lokaal op de benedenverdieping achteraan rechts, naast de lerarenkamer.
In het Ouder- en Kindteam werken ouder- en kindadviseurs, jeugdpsychologen en jeugdartsen. Ook de jeugdgezondheidszorg wordt vanuit de Ouder- en Kindteams geboden.

l.bosma@oktamsterdam.nl
06-28953511
Werkdagen: ma-di-do-vr(ochtend)
www.oktamsterdam.nl

Het Zorgbreedte Overleg (ZBO) is een multidisciplinair overleg waarin leerlingen met extra onderwijsbehoeften en risicoleerlingen worden besproken en waarin wij advies kunnen inwinnen over hoe verder te handelen. Het overleg wordt vier keer per jaar gehouden en wordt voorgezeten door de directeur. Verder zijn een orthopedagoog van het ABC (instantie die vragen van ouders en professionals beantwoordt over het onderwijs), de ouder- en kindadviseur, de schoolarts, de leerplichtambtenaar de intern begeleiders aanwezig. Alle disciplines denken mee en adviseren in het belang van het kind.

Translate