De toekomst van de wereld zit vandaag in de klas.

Onze visie

We bereiden kinderen voor op een leven in een snel veranderende samenleving. We leiden ze op voor beroepen die misschien nu nog niet bestaan. Hoe doen wij dat? Door ze te helpen stevige, zelfbewuste en betrokken wereldburgers te worden. Kinderen die bij ons van school komen, staan met een open blik in het leven. Ze durven vragen te stellen, voelen zich vrij om iedereen aan te spreken en vinden hun weg in de stad én online.

Leren met hoofd, hart en handen
We staan voor ‘brede talentontwikkeling‘. Daarmee bedoelen we dat ieder kind eigen talenten heeft, ruimte krijgt om te zijn wie hij of zij is, en zich in de volle breedte verder kan ontwikkelen. Cognitief: met kennis van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Sociaal-emotioneel: door samen te spelen, te leren van elkaar en soms ook te botsen. En creatief: zo leer je anders denken en slimme oplossingen verzinnen.
Spelend en ontdekkend leren
Leren over de wereld doe je niet alleen uit schoolboeken. Kinderen leren door hun nieuwsgierigheid te volgen, op onderzoek uit te gaan, samen met vriendjes uit te vinden hoe iets werkt. Om dat te stimuleren, werken we met thema’s waar meerdere vakken bij aansluiten. Kinderen combineren wat ze al weten met nieuwe stof, zetten een eigen onderzoek op en presenteren aan elkaar wat ze hebben ontdekt. Een actieve, spannende werkwijze die de leerlingen letterlijk bij de les houdt. De kinderen leren niet alleen in, maar ook buiten de klas en in de digitale wereld.

Een stevige basis
Om goed te kunnen leren, moeten de omstandigheden goed zijn. Voor ons betekent dat: een veilig leerklimaat en een duidelijke structuur en dagindeling. Lesmethodes die gebaseerd zijn op actuele pedagogische inzichten. En aandacht voor ieder kind. Niet alleen voor resultaten, maar ook voor de individuele ontwikkeling, het gedrag en specifieke behoeften. Want om tot leren te komen, moet je goed in je vel zitten en gezien worden.
Translate