Beleid

Iedere 4 jaar wordt het Schoolplan geactualiseerd en door de medezeggenschapsraad goedgekeurd. Daaruit volgt ieder schooljaar een jaarplan, dat door zeven werkgroepen verder wordt uitgewerkt. Deze werkgroepen zijn: Rekenen, Taal, Wetenschap en techniek, Pedagogisch klimaat, ICT, Kunst en cultuur, en Passend en uitdagend onderwijs. Met themanieuwsbrieven houden zij ouders op de hoogte van hun activiteiten.

Translate