“We bieden een combinatie van lesmethodes aan, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.”

Nieuwe lesmethodes voor een stevige basis

We werken niet vanuit een vastomlijnd onderwijsconcept – zoals bijvoorbeeld Montessori- of Daltononderwijs – maar combineren aspecten daarvan met nieuwe lesmethodes. De pedagogische wetenschap staat immers niet stil. De methodes die wij gebruiken zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten en voldoen aan de actuele eisen voor kwalitatief onderwijs.

Dat we flexibel zijn om nieuwe methodes toe te passen, betekent niet dat we met elke “trend” meedoen. We hebben zeven thematische werkgroepen die zich eerst grondig in een nieuwe methode verdiepen. Als we besluiten die in te voeren, doen we dat stapsgewijs. Zo wordt de nieuwe manier van werken goed verankerd in ons onderwijs en ons team.

Kennisvakken
Met de methoden Taal Actief en Wereld in getallen werken we al jaren voor taal en rekenen. Voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en wetenschap) werken we sinds 2021 met de methode Blink. Uitgangspunt is onderzoekend leren, waarbij één thema acht weken lang centraal staat in de hele school. De kinderen lezen over het onderwerp, stellen vragen, gaan zelf op onderzoek uit, doen proefjes en presenteren wat ze hebben ontdekt. Onze ervaringen met deze methode zijn zeer positief: de stof beklijft beter, de kinderen zijn enthousiast, ze leren goed samenwerken en reflecteren op eigen werk. Intussen sluiten we met Blink Lezen ook bij de thema’s aan, waardoor het leesplezier aanzienlijk is versterkt. Meer weten? Lees het interview (pdf) met leerkrachten Sebastiaan en Nadia over Blink en Blink Lezen.

Creatief onderwijs
Creativiteit is net zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen als taal en rekenen. Creatief denken betekent immers dat je onderzoekend bent en slimme oplossingen kunt vinden. Kunst zien we als een afspiegeling van de maatschappij die kan helpen om de wereld beter te begrijpen. Daarom maken de kinderen acht jaar lang kennis met veel verschillende beeldende technieken en gaan ze erop uit om kunst in allerlei vormen te ontdekken. Wat ons echt uniek maakt, is dat we drie vakleerkrachten in huis hebben voor muziek en (bewegings)theater. Iedere groep geeft eens per jaar een voorstelling, waarin elk kind een plek vindt: van ware podiumbeesten tot verhalenmakers en decorbouwers. De methode ‘Laat maar Zien’  die we als basis gebruiken, biedt een schat aan ideeën en goede handvatten om vast te leggen wat elke leerling per jaar aan vaardigheden opdoet. Meer weten? Lees het interview (pdf) met leerkracht Janiek over ons kunst- en cultuuronderwijs en het interview met onze vakleerkrachten muziek en (bewegings)theater (pdf).

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Ontdekken wie je bent en waar je voor staat, voor jezelf opkomen en de grenzen van anderen respecteren: allemaal belangrijke levenslessen die je op school kunt leren. Bij de Piet Hein leer je reflecteren op jezelf en omgaan met verschillen. Dat zorgt ervoor dat er een positieve sfeer is, waarin de kinderen zich rustig en veilig kunnen ontwikkelen. Pesten komt bij ons op school dan ook zelden tot niet voor.
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we met de methode Kwink . Daarnaast werken leerkracht ook met een instrument met de toepasselijke naam ZIEN!, waarmee ze het welbevinden van iedere leerling en de dynamiek groep voortdurend goed in beeld hebben. Hierdoor kunnen eventuele problemen tijdig worden gesignaleerd en kan ondersteuning in een vroeg stadium worden geboden waar nodig. Meer weten?Lees het interview met leerkracht Ingmar (pdf) over hoe wij zorgen voor een positief leerklimaat.

Wilt u meer weten over hoe we ons onderwijs in de praktijk vormgeven en over de methodes die wij hiervoor gebruiken? U vindt deze informatie in onze Schoolgids.

Translate