“We volgen door de dag het natuurlijk ritme van kinderen.”

Een dag op de Piet Hein

Om 8.20 uur openen de deuren. De kinderen (en twee dagen per week ook hun ouders) worden persoonlijk verwelkomd door hun leerkracht bij binnenkomst van de klas.

Om 8.30 uur starten de lessen. We werken met een continurooster (vijf gelijke dagen), wat betekent dat de leerlingen op school blijven van 8.30 tot 14.00 uur. Elke dag is opgebouwd volgens een vaste structuur en is in alle groepen dezelfde. Dit geeft de kinderen duidelijkheid en houvast. Uitgangspunt in het dagritme is het natuurlijk ritme van de kinderen.

De groepen 1/2 starten met een kringactiviteit. Om 9.00 uur gaan zij buitenspelen en in de middag gaan zij een uur naar buiten. Doorheen de dag worden de activiteiten afwisselend voor de hele klas en in groepjes aangeboden. Zo gaan de kinderen spelenderwijs aan de slag met taal en rekenen. Ze spelen in activiteitenhoeken in de klas en op de gang.

Vanaf groep 3 gaan alle kinderen ’s ochtends in kleine groepjes of zelfstandig met taal, lezen en rekenen aan de slag. De ochtend wordt onderbroken door een buitenspeelpauze van een kwartier.

Middageten doen de kinderen allemaal samen in de klas. Ervoor of erna gaan ze een half uur buitenspelen.

In de middag zijn de kinderen vaak speelser en beweeglijker. Daar sluiten we bij aan met onderzoekend leren in de wereldoriëntatievakken. De kinderen gaan actief ontdekken: samen een thema verkennen, een onderzoek opzetten, proefjes bedenken en doen, experimenteren, maken en presenteren.

Iedere groep krijgt een keer in de week lessen in zang, dans en theater en een keer gymles van een vakdocent.

Om 14 uur gaan de kinderen, na een korte dagafsluiting, naar het speelplein. Daar worden ze door hun ouder (of in overleg met de ouder door een familielid, oppas of medewerker van de naschoolse opvang).

Translate