Ons Team

Onze enthousiaste leerkrachten vormen een hecht team. We staan er voor elkaar, we sparren met mekaar en houden inspirerende teamdagen.

We blijven ons permanent ontwikkelen, individueel en als team. Ieder van ons maakt deel uit van een werkgroep die een aspect van ons onderwijs verder uitwerkt. Een aantal van ons heeft zich verder gespecialiseerd of volgt nu een post-hbo-opleiding voor verdere verdieping. Die kennis wordt ook weer in het team gedeeld. En we houden van gezelligheid: in onze lerarenkamer mag het ook gaan over andere dingen die ons bezighouden.

Die werksfeer draagt eraan bij dat wij tot nu toe ieder schooljaar met een volledig team kunnen starten, ook in deze tijd van lerarentekorten. Meer nog: we hebben de capaciteit om extra ondersteuning te bieden waar nodig. We investeren bewust in de toekomst: nieuwe leerkrachten (zij-instromers) leiden we zelf intern op. Bij ons zijn tot nu toe zelden kinderen naar huis gestuurd wegens personeelsgebrek en we doen er alles aan om dat zo te houden.

Ons team bestaat uit de directeur en adjunct-directeur, 35 leerkrachten onder wie drie bouwcoördinatoren, vakleerkrachten voor gymnastiek en artistieke vakken (zang, dans en theater), remedial teachers, een zorgteam bestaande uit intern begeleiders en gedragsspecialisten, een administratief medewerker en een conciërge. Hieronder vertellen wij wat ons drijft in ons werk.

Translate