Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een oudergeleding (OMR) en een personeelsgeleding (PMR). Hieronder stellen de zittende leden zich aan u voor.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Hieronder vindt u de vergaderdata voor het hele jaar, met per vergadering de agenda en de notulen.

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt zich minimaal 5 dagen van tevoren als toehoorder aanmelden per mail: mr@basisschoolpiethein.nl. Alle ouders kunnen onderwerpen voor de vergaderingen aandragen. De MR bekijkt of deze in te passen zijn in de agenda en informeert de betreffende ouders hierover.

vergaderingen schooljaar 2023-2024

 • dinsdag 4 juli 2023
  notulen (pdf)
 • dinsdag 12 september 2023
  agenda (pdf) | notulen (pdf)
 • dinsdag 14 november 2023, 19.00 uur
  agenda (pdf)
 • dinsdag 23 januari 2023, 19.00 uur
 • dinsdag 26 maart 2024, 19.00 uur
 • dinsdag 11 juni 2024, 19.00 uur
 • dinsdag 2 juli 2024, 19.00 uur

kennismaken met de OMR

Wij, Véronique van Paridon (moeder van Thibault, groep 4A) en Jenny Franken (moeder van Sibèl, groep 8B) zijn de ouders in de MR van de Piet Hein. Wij denken namens alle ouders graag mee over de gang van zaken op school en hebben het recht de directie van advies te voorzien en in te stemmen (of niet) met belangrijke beslissingen.

In de MR zitten ook 3 leraren van de school en in de vergaderingen overleggen wij met de directie. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle belangstellende ouders als toehoorder. Zij kunnen dan alleen niet meestemmen.

Wij willen graag zo goed mogelijk voor de belangen van jullie als ouders opkomen en jullie waar mogelijk actief betrekken. Laat ons dus vooral weten wat er speelt, waarover jullie tevreden zijn en waarover niet. Wat kan verbeteren, wat gaat goed, wat zijn jullie ideeën? Mail ons jullie wensen, vragen, ideeën via: oudersindemrpiethein@gmail.com

kennismaken met de PRM

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit 3 leerkrachten:  Peter van Dinter (voorzitter MR), Bart Ufkes en Pauline van Oudheusden.

“Mijn naam is Peter van Dinter, werkzaam als leerkracht op basisschool Piet Hein. Al 10 jaar werk ik met ontzettend veel plezier op deze school. Ik  sta van maandag tot en met donderdag voor de klas in groep 8. Ik heb ervoor gekozen om lid te worden van de MR, omdat ik naast mijn dagelijkse werkzaamheden als leerkracht meer betrokken wilde zijn bij het wel en wee van de school. Het is leuk en waardevol om binnen de MR samen met ouders en directie van de Piet Hein te praten over het beleid, schoolorganisatie en visie op onderwijs. Als leerkracht wil ik graag het beste voor de leerlingen en de school. Het is dan ook fijn om in de MR te zitten en mee te kunnen praten en beslissen over allerlei zaken. Samen met de andere leden van de MR streef ik ernaar om de belangen van ouders, leerlingen en personeel zo goed als mogelijk te behartigen.”

“Ik ben Bart Ufkes, groepsleerkracht van groep 5. Ik werk nu 5,5 jaar als leerkracht en al die tijd op de Piet Hein. Een bijzondere school met fijne leerlingen en geweldige collega’s. Toen de MR op mijn pad kwam, zag ik dit als een natuurlijke stap. Door eerdere werkervaring was ik bekend met medezeggenschap.
Ik heb voor het onderwijs gekozen omdat ik vind dat ieder kind uniek is en ieder kind dezelfde aandacht en kansen verdient. Om deze reden werk ik op de Piet Hein, een open school met een brede kijk op de wereld. Door mijn lidmaatschap van de MR hoop ik deze identiteit te kunnen waarborgen. De MR controleert, adviseert en stuurt bij. Tegelijkertijd ben ik op deze manier met een andere blik naar onderwijs aan het kijken en dat inspireert.”

“Mijn naam is Pauline van Oudheusden. Ik sta voor de klas sinds 2005 en werk sinds 2010 op de Piet Hein. Lesgeven vind ik het leukste dat er is. Op dit moment sta ik in groep 3. De groep waarin de kinderen leren lezen. Het moment dat kinderen ontdekken dat ze dat voor het eerst zelf kunnen is magisch. Waarom zit ik in de MR? In de eerste plaats voor het gezellige etentje voorafgaand aan de vergadering. Daarnaast kan ik uren praten over het onderwijs en vind ik het leuk en belangrijk om erover na te denken. Wat werkt? Wat kan beter? Waarom kies je voor dit werk? Als lid van de MR kan ik, naast het lesgeven, ook op die manier met het vak bezig zijn.”

Meer weten? Lees hier het interview met de leden van de MR.

Translate