Aanmelden voor kleutergroepen

Net als bijna alle basisscholen in Amsterdam doet de Piet Hein mee aan het Stedelijk Toelatingsbeleid. Dat betekent dat u uw kind vóór een bepaalde datum aanmeldt voor meerdere scholen op volgorde van voorkeur, met een aanmeldformulier dat wordt opgeslagen in een centraal systeem. Het verdelen van de plaatsen gebeurt op alle scholen gelijktijdig en geautomatiseerd volgens gelijke regels.

Broertjes en zusjes zijn verzekerd van plaatsing bij ons op school. U moet voor ieder kind wel een apart aanmeldformulier bij ons inleveren.

 • Stap 1
  Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief met aanmeldformulier (“voorkeursformulier”). U kunt het formulier ook hier downloaden of ophalen bij ons op school. Lever dit formulier voor de sluitingsdatum (zie hieronder) ingevuld in bij onze administratie als de Piet Hein uw eerste voorkeur is. Daarna ontvangt u van ons een bewijs van aanmelding. Let op: dit is nog geen plaatsingsbevestiging! Voor het schooljaar 2023-2024 gelden deze aanmelddata:
U kind is geboren op… Sluitingsdata aanmelding Plaatsingsdata, gevolgd door bericht aan ouders Inschrijven & intakegesprek Start vierjarigen
1 mei t/m 31 augustus 2020 t/m 2 november 2023 9 november (13/14 november bericht ouders) t/m 15 december 2023 Vanaf 1 mei 2024
1 september t/m 31 december 2020 t/m 7 maart 2024 14 maart (18/19 maart bericht ouders) t/m 23 april 2024 Vanaf september 2024
1 januari t/m 30 april 2021 t/m 6 juni  2024 13 juni (17/18 juni bericht ouders) t/m 10 juli 2024 Vanaf 1 jan. 2025
1 mei t/m 31 augustus 2021 t/m 7 november 2024 14 november (18/19 november bericht ouders) t/m 13 december 2024 Vanaf 1 mei 2025
 • Stap 2
  Na de sluitingsdatum voor aanmelding worden de plaatsingen centraal toegewezen. Tot nu toe kan elk kind dat bij de Piet Hein is aangemeld, worden geplaatst.
 • Stap 3
  U ontvangt van ons een plaatsingsbevestiging en een uitnodiging voor een intakegesprek. Na uw bevestiging is de plaatsing definitief.
 • Stap 4
  Tijdens het intakegesprek maken we kennis met u en uw kind en informeren wij u over de gang van zaken bij ons op school. We vullen samen een intakeformulier in met algemene gegevens van uw kind en eventuele specifieke aandachtspunten. U kunt alles nog eens nalezen in het ‘Welkom op school’-boekje, dat wij u na de intake per mail toezenden.

Als er meer kinderen aangemeld zijn voor een school dan er plaatsen zijn, gelden er voorrangsregels. Deze kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Besluit u na inschrijving om toch af te zien van plaatsing op de Piet Hein, dan krijgen wij hierover graag zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. Wij kunnen dan anderen blij maken met een plaats op onze school.

Translate