Schooltijden

Op de Piet Hein hanteren wij het continurooster met vijf gelijke dagen. Dit betekent dat de kinderen op school blijven van 8.30 tot 14.00 uur en dat de overblijf tijdens de middagpauze op school is geregeld.

Vanaf 8.20 uur tot 8.30 uur is het inloopmoment voor alle kinderen. De ouders kunnen twee keer per week mee naar de klas, volgens een vastgelegd rooster. Met dit rooster willen wij te grote drukte in het schoolgebouw vermijden.

Bij het verlaten van de school om 14.00 uur worden alle kinderen opgehaald door een ouder (of in overleg met de ouders een familielid, oppas of medewerker van de naschoolse opvang). Kinderen van groepen 1 t/m 4 verlaten de school aan de kant van de Piet Heinkade; kinderen van groepen 5 t/m 8 aan beide zijden van de school.

Een impressie van hoe een dag op de Piet Hein verloopt, vindt u hier.

Translate