Aanmelden in 4 stappen

Op zo’n 210 Amsterdamse basisscholen is er één systeem waarmee kinderen in Amsterdam aangemeld en geplaatst kunnen worden. U krijgt voorrang op een lijstje scholen, maar u bent vrij om ook buiten het lijstje te kiezen!

Stap 1 : Inschrijven

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief en het voorkeursformulier met de gegevens van uw kind. Controleer goed of alles klopt. U vult in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Ook als u buiten het postcodegebied van onze school valt, kunt u Piet Hein in op nummer één invullen. Lever het aanmeldformulier in bij onze administratie, u ontvangt daarna van ons een bewijs van aanmelding. Let op: dit is nog geen plaatsingsbevestiging.

Broertjes en zusjes zijn verzekerd van plaatsing op dezelfde school en kunnen vanaf 1 jaar worden ingeschreven. U moet hiervoor wel een aanmeldformulier bij ons inleveren, maar het is niet nodig om meerdere scholen op te geven.

Direct aanmelden

Download het voorkeursformulier en lever het ingevuld in op school. U kunt ook een formulier afhalen bij onze administratie. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Stap 2: Plaatsing

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst. Op dit moment hebben wij geen wachtlijst en is er voldoende plek.

Stap 3: Definitieve inschrijving

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze plaats gebruik wilt maken, moet u dit binnen de in de brief gestelde termijn (twee à drie weken) aan de school melden. Na definitieve inschrijving is uw kind verzekerd van een plaats.

Stap 4: Intakegesprek

Is uw kind geplaatst op de Piet Hein, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek. U ontvangt onze uitnodiging zo spoedig mogelijk na de loting. Wij willen graag meer weten over uw kind en vinden het daarom belangrijk dat uw zoon of dochter bij dat gesprek aanwezig is.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over het aanmelden van uw kind bij op de basisschool? De gemeente heeft de handige folder Naar de basisschool ontwikkeld. Deze is ook te lezen in het Engels.