Voor ouders

U brengt uw kind naar school en dan…? Wat doen de kinderen onder lestijd? Hoe gaan ze met elkaar om? Met wie spelen ze? Geen leukere manier om dat te ontdekken dan door zelf bij activiteiten op school betrokken te zijn!

Betrokken ouders

Ouders hebben op de Piet Hein een belangrijke rol in het ontwikkelen en begeleiden van projecten, zoals het jaarlijkse schoolproject, museumbezoeken, sportdagen en feestelijke momenten als het kerstdiner en het voorleesontbijt. Ook op bestuurlijk niveau is er inspraak van ouders. Ouders zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR) en de raad van toezicht.

De moeder van Linde werkt met echte schrijvers. Zij leerde ons hoe je een verhaal kunt verzinnen en schrijven. Ik vond het heel leuk."
— Fiep, leerling groep 8

Communicatie met ouders

Wij houden de ouders en verzorgers van onze leerlingen op de hoogte van nieuws en informatie door:

Parro
We werken met Parro, een digitaal systeem waarin leerkrachten en ouders makkelijker met elkaar kunnen communiceren. Onder meer de nieuwsbrieven en de agenda delen we via dit systeem. Verder kunnen ouders de leerkracht via deze app een bericht sturen en inschrijven voor de 10-minutengesprekken.

De Parro-app is te downloaden via de Apple App Store of Google Play.


Contactouders

Elke klas heeft bij voorkeur twee contactouders. De contactouder ondersteunt de leerkracht en helpt bij het organiseren van activiteiten op school. De contactouders vergaderen twee keer per jaar over de activiteiten voor de komende periode.


Vertrouwenspersoon

Op iedere school binnen de ABSA Scholengroep zijn één of twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. De interne vertrouwenspersonen zijn er voor de ouders, leerlingen en leerkrachten. Wij gaan er op school van uit dat de meeste kwesties in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten, intern begeleider en directie op een juiste wijze worden opgelost. Iemand kan bij een interne vertrouwenspersoon aankloppen met klachten/meldingen die met school te maken hebben en die de persoon zelf niet met de ouders, leerlingen, leerkrachten, intern begeleider of directie kan of durft te bespreken. 

Ouders, personeel en leerlingen kunnen per mail contact opnemen met de interne vertrouwenspersonen. Zie onderstaande mailadressen. De leerlingen kunnen ook via een briefje in de brievenbus contact opnemen. Deze brievenbus hangt bij conciërge Marcel en kan op slot.

Marion de Vries (groep 4A) – mariondevries@bspiethein.nl

Nikki Naarden (groep 8A) – nikkinaarden@bspiethein.nl

Informatie over interne vertrouwenspersoon


Activiteiten

Op de Piet Hein worden regelmatig leuke naschoolse activiteiten georganiseerd in samenwerking met buurthuis de Eester. Kijk voor het actuele aanbod op de website van Eester Imps.


Medezeggenschap

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Voor de helft bestaat deze uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school.

Twee vertegenwoordigers uit de MR hebben zitting in de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA) waar de Piet Hein deel van uitmaakt.

Meer weten?

Goede doelen

De Goede Doelen Commissie zet zich al sinds 2014 in voor de Voedselbank Amsterdam. Ieder jaar organiseren ambassadeurs – leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 – op twee momenten een inzamelactie: met Kerst en in april. De ambassadeurs worden daarbij ondersteund door de Goede Doelen Commissie, die bestaat uit conciërge Marcel de Haan en twee ouders.

Het is een leerzame ervaring voor de ambassadeurs. Ze gaan samen met de commissieleden op bezoek bij de Voedselbank. Vervolgens organiseren de kinderen zelf de inzamelactie op school. Ze zetten hun creatief talent in voor een campagne waarmee ze alle schoolgenoten informeren en enthousiasmeren. De commissieleden zitten deze vergaderingen voor en kijken waar zij de ambassadeurs kunnen ondersteunen, zodat de leerlingen hun plannen zelf kunnen realiseren.

Mail ons voor meer informatie.