Voor ouders

Je brengt je kind naar school en dan…? Wat doen de kinderen onder lestijd? Hoe gaan ze met elkaar om? Met wie spelen ze? Geen leukere manier om dat te ontdekken dan door binnen en buiten schooltijd actief  te zijn!

Betrokken ouders

Ouders hebben op Piet Hein een belangrijke rol in het ontwikkelen en begeleiden van projecten, zoals het jaarlijkse kunstproject, museumbezoeken, sportdagen en feestelijke momenten als het kerstdiner en het voorleesontbijt. Ook op bestuurlijk niveau is de inspraak van de ouders groot. Vanaf ons ontstaan bestaat een groot deel van het bestuur uit ouders. Daarnaast worden de ouders vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). Ook zijn ouders vertegenwoordigd in de verschillende werkgroepen op school.

‘De moeder van Linde werkt met echte schrijvers. Zij leerde ons hoe je een verhaal kunt verzinnen en schrijven. Ik vond het heel leuk.’
— Fiep, leerling groep 8

Ouders op de hoogte

Wij houden de ouders en verzorgers van onze leerlingen op de hoogte van nieuws en informatie door:

 • de jaarkalender
 • thema-nieuwsbrieven
 • mededelingenborden bij de ingang van de school
 • mededelingen bij het klaslokaal
  (zoals intekenlijsten voor excursies en tienminutengesprekken)
 • e-mail (bijvoorbeeld over excursies)
 • informatiemomenten gedurende het schooljaar
  (10-minutengesprekken – nieuwjaarsreceptie gekoppeld aan een inhoudelijk thema)
 • de Parro app

Parro!
Sinds september 2019 werken we met Parro, een digitaal systeem waarin leerkrachten en ouders makkelijker met elkaar kunnen communiceren. We gaan onder meer de nieuwsbrieven en de agenda delen via dit systeem. Verder kunnen ouders kunnen de leerkracht een mail sturen en inschrijven voor de 10-minutengesprekken.

De Parro app downloaden kan in de Apple App Store  of via Google Play.


Contactouders

Elke klas heeft bij voorkeur twee contactouders. De contactouder ondersteunt de leerkracht, helpt bij het organiseren van activiteiten op school door ouders te betrekken en houden de adressenlijst bij. De contactouders vergaderen ongeveer vier keer per jaar over de activiteiten die op stapel staan. 


Activiteiten

Op Piet Hein zijn regelmatig leuke naschoolse activiteiten. Zo kunnen kinderen leren schaken, programmeren in de Code klas of animaties maken. Op donderdag hebben we YogaLab (groep 3,4,5) en het ScienceLab (groep 5,6,7) van Eester Imps.

Ondernemende ouders

Werkgroep Ondernemende Ouders

 

Piet Hein stimuleert ouderbetrokkenheid en er zijn veel creatieve en ondernemende ouders op onze school. De werkgroep Ondernemende Ouders verbindt ouders en de school nóg meer met elkaar. Hoe? Door ouders actief uit te nodigen om hun talent, ideeën, kennis, ervaring of passies in te zetten in het onderwijs van hun kinderen.

Meer over ondernemende ouders

Medezeggenschap

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een Medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat deze uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school.

Twee vertegenwoordigers uit de MR hebben zitting in de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA), waar basisschool Piet Hein deel van uit maakt. In de GMR zitten Janneke Zetsema namens de docenten en Myrna Bakker namens de ouders.

Meer weten?

Goede doelen

De Goede Doelen Commissie zet zich sinds 2014 in voor de Voedselbank Amsterdam. Ieder jaar organiseren Ambassadeurs, leerlingen van de groepen 6 tot en met 8, op twee momenten een inzamelactie voor de Voedselbank Amsterdam: met kerst en in april. De ambassadeurs worden daarbij ondersteund door de Goede Doelen Commissie, die bestaat uit conciërge Marcel de Haan en twee ouders.

Het is een leerzame ervaring voor de Ambassadeurs. Ze gaan samen met de commissieleden op bezoek bij de Voedselbank. Vervolgens organiseren ze zelf de inzamelactie op school. Ze zetten hun creatief talent in voor een campagne waarmee ze alle schoolgenoten informeren en enthousiasmeren. De commissieleden zitten deze vergaderingen voor en kijken waar zij de ambassadeurs kunnen ondersteunen, zodat de kinderen hun plannen zelf kunnen realiseren.

Mail ons voor contact en info.