Ons onderwijs

Basisonderwijs betekent voor ons: kinderen een stevige basis bieden voor de toekomst. Daarbij streven wij naar een zo breed mogelijke ontwikkeling: zowel cognitief, creatief als sociaal-emotioneel. Wij vinden het belangrijk dat de unieke talenten van ieder kind optimaal tot hun recht komen.

Methodische aanpak

Voor de cognitieve vakken als lezen, rekenen en schrijven kiezen wij voor een methodische aanpak. Zo werken we volgens de nieuwste pedagogische inzichten en voldoen we aan de eisen die aan de kwaliteit van onderwijs worden gesteld.

Vakleerkrachten

Sport en creatieve vakken als zang, dans, drama en podiumkunsten worden gegeven door speciale vakleerkrachten in ons team. Deze lessen vormen een vast onderdeel van het curriculum in alle leerjaren.

Wij vinden een veilig pedagogisch klimaat heel belangrijk. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen gebruiken we de lesmethode Kwink en werken we volgens de uitgangspunten van Positive Behavior Support (PBS).

Op de Piet Hein geven we modern klassikaal onderwijs. Kinderen van dezelfde leeftijd krijgen samen les. In onze ervaring leidt dit tot hechte, veilige groepen. Tegelijk houden we zoveel mogelijk rekening met verschillen in aanleg en tempo, en stimuleren we zelfstandig werk.