Ons onderwijs

Basisonderwijs betekent voor ons: kinderen een stevige basis bieden voor de toekomst. Daarbij streven wij naar een zo breed mogelijke ontwikkeling: zowel cognitief, creatief én sociaal emotioneel. Wij vinden het belangrijk dat de unieke talenten van ieder kind optimaal tot zijn recht komen.

Methodische aanpak

Voor de cognitieve vakken als lezen, rekenen en schrijven, kiezen wij voor een methodische aanpak. Zo werken we gegarandeerd volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten en voldoen we aan de eisen die aan de kwaliteit van onderwijs worden gesteld.

Vakleerkrachten

Sportieve en creatieve vakken als zang, dans, drama, podiumkunsten en gymnastiek worden gegeven door speciale vakleerkrachten in ons team. Anders dan bij de meeste scholen zijn deze lessen een vast onderdeel van het curriculum in alle acht leerjaren.

Wij vinden een prettig en veilig pedagogisch klimaat heel belangrijk. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen gebruiken we lesonderdelen uit de methode Leeftstijl en we zijn in 2014 gestart met Positive Behavior Support (PBS).

Op de Piet Hein geven we klassikaal onderwijs. Kinderen van dezelfde leeftijd krijgen samen les, zodat de klas één groot oefengebied is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In onze ervaring leidt het ook tot hechte, veilige groepen. Tegelijk houden we zoveel mogelijk rekening met verschillen in aanleg en tempo en stimuleren we zelfstandig werk.