Onderwijs

Op de Piet Hein gaan we voor de brede basis. Voor onze leerlingen én onszelf. Ons team blijft zich ontwikkelen om zo het beste uit het onderwijs te halen.

Onze 4 pijlers

Wij zetten in op brede talentontwikkeling met een goede balans tussen de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Drie elementen die elkaar beïnvloeden en nauw verbonden zijn met elkaar. Daarbij hebben we vier pijlers: open, origineel, betrouwbaar en persoonlijk.

Meer over onze 4 pijlers

Ons onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat kinderen naar vermogen kennis een vaardigheden leren en opgroeien tot stabiele en sociale mensen. Wij hechten aan een goede balans van de cognitieve, creatieve en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Vanuit deze visie werkt Piet Hein aan brede talentontwikkeling. In de onderbouw staat het spelend leren centraal. De komende jaren willen we meer gaan inzetten op projectmatig werk en ontdekkend leren. De autonomie van de leerling vinden wij daarbij belangrijk.

Meer over ons onderwijs
De kinderen krijgen les van gespecialiseerde vakleerkrachten voor gym, drama en muziek. Dat vind ik echt een meerwaarde van Piet Hein.
— Gladwyn, vader van Ilay groep 4

Thema-nieuwsbrieven

Wij maken regelmatig themanieuwsbrieven over de ontwikkelingen binnen de school en andere interessante onderwijsthema’s. Heeft u zelf een idee voor een onderwerp, mail ons dan gerust. Onderwerpen voor de themanieuwsbrieven zijn bijvoorbeeld: ons ondersteuningsteam, thematisch werken (hoe verbind je vakken met elkaar), een kijkje achter de schermen bij de overblijf en de muzieklessen. Op deze site vindt u alle nieuwsbrieven van dit schooljaar. Ouders krijgen de nieuwsbrieven ook toegestuurd via onze app Parro.

Bekijk de themanieuwsbrieven

Schoolgids

Alle informatie over onze school is te vinden in de Schoolgids. De gids geeft een actueel beeld van onze visie, de pijlers van ons onderwijs en de ontwikkelingen die wij doormaken. De inhoud wordt jaarlijks bijgesteld. Voor ouders van nieuwe leerlingen hebben wij daarnaast het boekje Welkom op school. Een compact informatieboekje met alle dagelijkse en praktische zaken.

Download de Schoolgids (PDF)