Onderwijs

Op de Piet Hein gaan we voor een brede basis. Voor onze leerlingen én onszelf. Ons team blijft zich ontwikkelen om zo het beste onderwijs te kunnen bieden.

Onze pijlers

Wij zetten in op brede talentontwikkeling met een goede balans tussen de drie pijlers: cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. Drie elementen die nauw verbonden zijn met elkaar en elkaar beïnvloeden.

Meer over onze pijlers

Onze waarden

De Piet Hein is een open, originele, betrouwbare en persoonlijke school.

Meer over onze waarden

Ons onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat kinderen naar vermogen kennis en vaardigheden ontwikkelen en opgroeien tot stabiele en sociale mensen. Wij hechten aan een goede balans in de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Vanuit deze visie werkt de Piet Hein aan brede talentontwikkeling. In de onderbouw staat spelend leren centraal. We zetten volledig in op projectmatig werken en ontdekkend leren. De autonomie van de leerling, onder gepaste begeleiding, vinden wij daarbij belangrijk.

Meer over ons onderwijs
De kinderen krijgen les van gespecialiseerde vakleerkrachten voor gym, drama en muziek. Dat vind ik echt een meerwaarde van de Piet Hein."
— Gladwyn, vader van Ilay

Thema-nieuwsbrieven

Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Via themanieuwsbrieven informeren wij de ouders van onze leerlingen over actuele keuzes, vernieuwingen en activiteiten. Zij krijgen deze themanieuwsbrieven toegestuurd via Parro.

Bekijk de themanieuwsbrieven

Schoolgids

Alle informatie over onze school is te vinden in de Schoolgids. De gids geeft een actueel beeld van onze visie, de pijlers van ons onderwijs en de ontwikkelingen die wij doormaken. De inhoud wordt jaarlijks bijgesteld. Voor ouders van nieuwe leerlingen hebben wij daarnaast het boekje Welkom op school: een compact informatieboekje met alle dagelijkse en praktische zaken.

Download de Schoolgids (PDF)