Aannamebeleid

Vrij om te kiezen

U bent vrij om te kiezen voor de school van uw voorkeur. Als uw kind buiten het postcodegebied van de Piet Hein valt, is het dus gewoon mogelijk om uw kind aan te melden. U vult dan Piet Hein als school van uw eerste keuze in. Wilt u weten of u een goede kans maakt op plaatsing? Neem dan contact met ons op. Op dit moment hebben wij ruimte voor nieuwe leerlingen en geen wachtlijst.

Stedelijk Toelatingsbeleid

Bijna alle basisscholen in Amsterdam zijn in 2015 overgegaan op een Stedelijk Toelatingsbeleid. Hiermee kwam een einde aan verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. Het aanmelden voor de basisschool vindt op elke school op dezelfde wijze plaats en ook het verdelen van de plaatsen gebeurt op alle scholen gelijktijdig en geautomatiseerd volgens gelijke regels. Basisschool Piet Hein doet ook mee aan dit Stedelijk Toelatingsbeleid. Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt, maar u bent niet verplicht om uit deze acht scholen te kiezen. Lees hier meer over het beleid rond aanmelden in Amsterdam.

Aannamebeleid bij ondersteuningsbehoefte

Kinderen die extra aandacht nodig hebben, zijn in principe welkom op onze school. Daarbij wegen wij de belangen van het kind, de medeleerlingen en de groepsleerkracht. Ook kijken wij of er voldoende specifieke kennis, ervaring en accommodatie op school voorhanden zijn om te voldoen aan de onderwijsbehoefte. De directie bepaalt daarin de haalbaarheid.